*Mozaikültür Bitki Heykelleri Alanı

ÖZET: Mozaikültür Bitki Heykelleri Alanı, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve böcekler arasındaki binlerce yıldan bu yana devam eden bağı ve insanların yaşamak için bu 3 yaşam formuna duyduğu ihtiyacı anlatmaktadır.

EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı’nda 15 dönümlük arazi üzerinde; Kanada merkezli Mosaicultures Internationales De Montreal ile yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan 108 bitki heykeli sergilenmektedir. Mozaikültür tarafından oluşturulan bu alan, dünyanın en büyük bitki heykel sergisi niteliğindedir.

SERGİDE YER ALANLAR

Mezopotamya’da ilk buğdayın yetişmesi ile başlayan uygarlığın yayılışının tasvir edildiği bitki heykel sergisinde; İpek böceği ve İpek Yolu efsanesi, Asya’da tarım ve evcilleştirme, Asya’da pirinç ve bambu ekimi, Afrika’da hayvan koruyucu kabile “Maasai”, sebati sergileyen Ağaç diken adam gibi temalar işlenmektedir.

rsz_dsc_4613


Konsept

Mozaikültür bitki heykelleri alanının konsepti “Tarih ve Biyolojik Çeşitliliğe” dayanmaktadır. Söz konusu konsept; çiftçiliğin kökeninde evcilleştirilmiş ilk hayvan türlerine odaklanarak, bitkilerin ve hayvanların biyolojik çeşitliliğini yeniden canlandırmayı hedef olarak belirlemiştir.

 

Tarihte Yolculuk

Mozaikültür alanı, tarih öncesine dayanan, avcı-toplayıcı toplumlardan başlayarak, Bereketli Hilâl üzerinde tarımın ortaya çıkması ve hayvanların evcilleştirilmesiyle, çiftçi/hayvan yetiştiricisi bir topluma doğru insanoğlunun gelişim yolculuğunu tasvir etmektedir. Hayvanların ve bitkilerin evcilleştirilme sürecini anlatmaktadır.

rsz_adsc_4604

Çevre Duyarlılığı

İnsanların, hayatta kalabilmek için, fauna ve flora ile mutlak bir bağı bulunmaktadır. Mozaikültür alanı insanlığın geçmişini hatırlatarak bizi, çevreye duyarlılığımızı yeniden gözden geçirmeye ve gezegenimiz üzerinde fauna ve flora olmak üzere tüm yaşamı korumaya davet etmektedir.

Mozaikültür alanı, dünyanın 5 kıtasından esinlenerek kurgulanmıştır. Bitki heykelleri alanı 10 sahneden oluşmaktadır.

1, 2, 3 ve 4 nolu sahneler Asya’yı,

5 nolu sahne Afrika’yı,

6 nolu sahne Güney Amerika /Amerika’yı

7, 8, 9 ve 10 nolu sahneler Avrupa’yı temsil etmektedir.

Buna ilaveten, 5, 7, 8, 9 ve 10 nolu sahnelerde, doğa’yı korumanın önemi, fauna ve flora’yı kurtarmak ve yaşamımızın onlara bağlı olması sebebiyle de insanoğlu tarafından tahrip edilen bölgelerde, bu alanları yeniden canlandırmak hususları vurgulanmaktadır.

Mozaikültür bitki heykelleri alanı sırasıyla aşağıda yer alan sahneleri (alt-temaları) göstermektedir:

 

SAHNE 1: Asya: İpek ve İpek Yolu Efsanesi

SAHNE 2: Asya’da Tarım ve Evcilleştirme: Tarih Öncesinden Bereketli Hilâl’e

SAHNE 3: Asya’da Tarım ve Evcilleştirme: Asya’da Pirinç Ve Bambu Ekimi

SAHNE 4: Asya’da Tarım ve Evcilleştirme: İnsanlar ve Bitkiler İçin Faydalı Böcekler

SAHNE 5: Afrika: Hayvanların Gardiyanları, “Maasai” Kabilesi

SAHNE 6 : Güney Amerika: Dokumacılıkta Kullanılan Lama ve Alpakaların Yünleri

SAHNE 7: Ağaç Diken Adam: Doğanın Yenilenmesi

SAHNE 8: Ağaç Diken Adam: Elzeard Bouffier

SAHNE 9: Ağaç Diken Adam:  Çiftçilik

SAHNE 10: Ağaç Diken Adam: Kümes Hayvanları 

180416edit (2)

180416edit (2)

by Kaan Saraçoğlu | 26 May, 2016