Gürcistan Bahçesi

Ülke:

Gürcistan Cumhuriyeti

Tema:

Gürcistan – Colchis – Bir Efsaneden Fazlası

aDSC_2325

Sergi hedefi:

Batı Gürcistan'ın Yerli Bitki Örtüsü

Sergi İçeriği:

Sergi içeriğinde bölgeye uygun iğne yapraklı ve yapraklarını döken ağaçlar, bodur ağaçlar, dekoratif bir havuz, suni yol ve etnografik öğeler sunulmaktadır.

Faaliyetler:

Sergide Gürcistan sınırları içerisinde yer alan Kolhis Ormanı’nın oluşturduğu ekosistem hakkında bilgi vermek amaçlanmaktır.

Arka plan:

Batum Botanik Bahçesi'nde Kolhis Orman Rezervi

Gürcistan’daki ekosistemi oluşturan Kolhis ormanı, orman bitki örtüsünün ilk basamağıdır. Sahil bölgesi boyunca dikey sınırları, deniz seviyesinden 15-25 m'den 500 m yukarıya kadar esner.

Günümüzde deniz seviyesinden yaklaşık 200-250 metre yükseklikten başlayan Kolhis Ormanı’nın büyük bölümü orman vasfını kaybetmiştir. Ormanın bazı bölümleri ise halen korunmaktadır. Kolhis Ormanı’nın korunan bölümünün en iyi gözlemlenebileceği yer Batum Botanik Bahçesi’dir.

Kolhis Ormanı’nın bitki örtüsünün zenginliği sıcak ve nemli subtropikal iklimin sonucudur. Acarya bölgesindeki soyu tükenmekte olan kalıntı-antik odunsu bitki yayılımını bu ormanda görmemiz mümkündür. Alt orman, her zaman yeşil çalılıklar ve sarmaşık bitkiler açısından zengindir. Ayrıca otsu katmanda buzul çağının üçüncü dönem kalıntıları vardır. Bu nedenle, Kolhis ormanına antik bitki örtüsünün canlı müzesi de denilmektedir.  

Karışık geniş yapraklı Kolhis ormanı çoğunlukla Doğu kayını (Fagus orientalis), Kafkas ıhlamuru (Tilia caucasica), kestane (Castanea sativa), kızılağaç (Alnus barbata) ve Kafkas gürgeninden (Carpinus caucasica) oluşur. Kalıntı türler tekli halde de bulunmaktadır: yalankozlar (Pterocarya pterocarpa), karaağaçlar (Ulmus glabra), porsuk ağacı (Taxus baccata), Kafkas trabzon hurması (Diospyros lotus), incirler (Ficus carica), yabani kiraz (Cerasus avium) bunlara örnektir. Bu nedenle, Kolhis ormanı, yapraklarını döken çeşitli ağaç türlerinin baskın olduğu bir ormandır.

Kolhis ormanının alt katı her zaman en yeşil olan katmandır ve bu katman bodur ağaçlar ve çalılıklardan oluşmaktadır. Sadece Acarya sahil şeridi boyunca, sıklıkla ağaç gibi şekillerde temsil edilen orman gülü (Rhododendron ponticum), taflan (Laurocerasus officinalis), çoban püskülü (Ilex colchica), şimşir (Buxus colchica) ve nadiren huş ağaçları (Phillyrea medwedewii) bu katmanda rastlanır. Yapraklarını döken türler kolhis ormanının ikinci katında yer almaktadır. Bu katta ormangülü (Rhododendron luteum), yaban mersini (Vaccinium arctostaphyllos) ve kartopu çiçeği (Viburnum opulus), nadiren iğağaçları (Euonymus leiophlea) gibi türler bulunmaktadır. Bu katmanın altında da Daphne pontica ve Ruscus colchicus bulunmaktadır.

Kolhis sarmaşığı (Hedera colchica), saparna (Smilax excelsa) ve bolca eğrelti otu Kolhis ormanına tropik ormanlara benzer özel bir görünüm vermektedir.

 

 

aDSC_2374

aDSC_2374

by Elif Alpayçetin | 01 Tem, 2016