EXPO’nun Hedefleri

- Uluslararası tanıtıma katkı sağlamak,

- Ulusal ve uluslararası çevre problemlerini ortaya koymak ve alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek,

- Kentsel alanda yeşil yaşam alanları yaratmak,

- Eko ve yeşil turizmi desteklemek, 

- Kente yeni altyapı kazandırmak

- Kentin ekonomik gücünü artırmak,

- Tarımsal potansiyeli ve endemik zenginliğimizi dünyaya tanıtmak.