Vizyon

Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya

Misyon

EXPO 2016, çevre bilincinin geliştirilmesi, duyarlılığının artırılması ve yeni nesillere aktarılmasını hedeflemektedir.

Hedef Kitle

Temel Hedef Kitle: Gençler ve Çocuklar

Tema

Çiçek ve Çocuk

Alt Temalar

Tarih, Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik, Yeşil Şehirler

Slogan

Geleceği Yeşertmek

Öz

“Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya” yaratmak amacıyla “Çiçek ve Çocuk“ temasıyla yola çıkan, kültür, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir buluşma noktası olan EXPO 2016 Antalya, 50’nin üstünde ülkenin katılımıyla uluslararası çaplı bir iletişim ortamı sağlamaktadır. 191 gün boyunca sürecek olan EXPO 2016 Antalya’nın gelişim ve oluşum sürecinde, alan içindeki yapılarından, katılımcıların bahçelerine kadar her noktası, Tarih, Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik, Yeşil Şehirler alt temalarından yola çıkarak gelişmiştir.

EXPO 2016 Antalya’nın Teması, Felsefesi ve Sloganı 

Renkleri ve kokuları sayesinde çiçekler, tohum oluşumu ile neticelenen bitki üretimi ve polenleşmede (döllenmede) ana rolü oynarlar. EXPO 2016 Antalya’da, çiçekler gelecek nesillere bırakmayı garanti edeceğimiz yeşil dünyayı, doğal ve işlenmiş çeşitlilik arasındaki dengeyi sağlayan ve biyo- çeşitliliği sürdüme kapasitemize bağlı olan yeşil bir geleceği sembolize etmektedir.

10.000 yıllık tarımsal ve bahçecilik (hortikültür) gelişimden sonra, günümüzde insanoğlu kültür bitkilerine bağımlı hale gelmektedir. Her geçen gün daha az türün ekimini yapmakta ve bu gerçek de iklim değişiklikleri ile birlikte, sadece biyoçeşitliliği değil aynı zamanda gelecek için besin güvenliğini de riske atmaktadır. Expo Antalya, kültür bitkilerinin evrimi ve biyo çeşitlilikle olan ilişkisine bir bakış açısı öne sürerek, insanoğlu ve bitki çeşitliliği arasındaki son derece önemli olan ilişkiye odaklanmaktadır. Kültür bitkilerinin menşei bazı bağımsız kültürleme merkezlerine, ve oldukça kısıtlı sayıda kültürlenme türlerine bağlıdır. Biyo-çeşitliliğin geleceği bizim kültür bitkilerini çoğaltma ve bununla paralel olarak, doğal biyoçeşitliliği muhafaza etme yeteneğimize bağlıdır. Tabiat bize yabani bitki aileleri (Crop Wild Relatives- CWR) üzerinde eşsiz rezerv olanakları sunar. Kültürleme merkezleri ile ilintili bitkiler Expo Antalya Temasının çıkış noktası olduğu gibi yabani bitki ailelerinin potansiyeli, EXPO plantasyonuna, tema bazlı aktivite ve yansımalarına çeşitlilik vermek için verimli bir kaynak olacaktır. Bu da EXPO Antalya’nın kalıcı projesinin ana odağı olacaktır. EXPO Antalya’nın bölgeye bırakacağı mirası ve bu temada odaklanmış ilk botanik bahçesi, Bereketli Hilal Bahçesi olacaktır. 

Alt başlıklar, Expo’nun genel temasının farklı ulusal ve tematik bakış açılarından, sadece farklı katılımcıların Expo’ya iştirakının göz önüne alınma olanaklarını sağlamak amacıyla açılımı ve yorumlanmasına yardımcı olacak bir kılavuz gibi sunulmaktadır. Tema ve alt başlıkları, bahçe ve pavilionların tasarlanma anında katılımcılara bir fikir kaynağı olarak görev yapacaktır. Katılımcılar, ortaya konan herhangi bir perspektiften tema ve altbaşlıklarını seçmekte tamamen özgürdür ve ayrıca isterlerse sadece belli bir başlıkla sınırlayabilecekleri gibi birden fazlasından da esinlenebilir ve ya genel temanın farklı bir yorumlanması ile bizleri de şaşırtabilirler.

EXPO 2016 Antalya, tema ve alt başlıklarını farklı açılardan ve farklı topluluk gruplarına yönelik olarak ve birtakım kendine has (spesifik) ekipmanlarla ele almıştır:

· Çoçuk Adası’nda, tema bu etkinliğin hedef kitlesi olan daha genç grup için daha çekici bir şekilde sunulmuştur.

 

· Tarım Müzesi, kalıcı bir özelliğe sahip Expo’nun Tematik Pavilionu olarak görev almıştır.

 

. Evsahibi katılımcı olarak Türkiye’nin Bahçelerinde başta olmak üzere çeşitli tematik bahçeler ve açık hava tesislerinde tema ve alt başlıklar yardımcı ekipmanlarla geliştirilmektedir.
 

Hikâye

Çiçekler gelecek nesillere bırakmayı hedeflediğimiz yaşanabilir bir dünyayı, insanın biyoçeşitliliği sürdürme kapasitesi ile bağlantılı doğal çevre ve insan eliyle yaratılan çevrenin bir denge içerisinde bulunduğu bir ortamı, daha yeşil bir dünyayı sembolize ederler. 

EXPO 2016 Antalya, insanın çeşitli şekillerde yararlandığı kültür bitkilerinin evrimi ve biyoçeşitlilikle olan ilişkine bir bakış açısı getirerek insan ve bitki çeşitliliği arasındaki son derece önemli olan bu ilişkiye vurgu yapmaktadır.

Biyoçeşitliliğin geleceği bizim yaygın olarak üretimi yapılan kültür bitkilerinin çoğaltılması/üretilmesi ve buna paralel olarak, doğal biyoçeşitliliği muhafaza etme yeteneğimize bağlıdır. Doğa, bize özellikle kültür bitkileri için yabani bitki aileleri (Crop Wild Relatives) ile eşsiz bir rezerv sunmaktadır.  

EXPO 2016 Antalya temasının çıkış noktası, bitkilerin kültüre alındıkları merkezler ve kültüre alınan bitkiler olmuştur. Kültür bitkileri ile yabani akrabalarının potansiyeli, EXPO 2016 Antalya’da tema kapsamındaki faaliyetlere ve uygulamalara çeşitlilik vermek için verimli bir kaynaktır.

Tema ve alt temalar, katılımcılar açısından ulusal ve teknik olarak EXPO 2016 Antalya’nın genel temasının yorumlanmasında ve bahçe tasarımlarının oluşturulmasında yardımcı olmuştur.

Resmi katılımcılar temaya uygun olarak yapacakları bahçe tasarımlarında alt temaları seçmekte özgürdür. Bahçe tasarımlarında temayla veya tek bir alt tema seçebilecekleri gibi, birden fazla alt temayı birleştirerek de tasarım yapabilirler. Ayrıca farklı bir bakış açısı ile genel temanın değişik bir yorumunu da sergileyebilirler.    

“Geleceği Yeşertmek” sloganı ile hızla çoğalan nüfusun beslenmesi, daha çok kültür bitkilerinin üretilmesi, kentleşme nedeniyle doğal ortamların, bitki ve hayvan türlerinin azalması/yok olması, biyoçeşitliliğin zarar görmesi gibi küresel sorunlara EXPO 2016 Antalya aracılığıyla dikkat çekilerek yerel boyutta bazı çözüm önerileri sunulmaktadır. “Geleceği Yeşertmek” sloganı tüm katılımcılara geniş bir çerçeve sunmaktadır.

EXPO 2016 Antalya’nın Alt Temaları

- Tarih

- Biyoçeşitlilik

- Sürdürülebilirlik

- Yeşil Şehir