AIPH’in Tarihi ve Amacı

İkinci Dünya Savaşının sonucunda ortaya çıkan gergin ilişkiler sırasında, Batı Avrupa’nın ulusal üretici birlikleri temsilcilerinden bir grup 1948 yılında Zürih’te bir araya geldiler ve Avrupalı Bitki / çiçek üreticileri arasındaki yakılan köprüleri yeniden inşa etmek amacıyla birleştiler, bu vizyon onların Uluslararası Bahçecilik Üreticileri Birliği’ni (AIPH) kurmalarına ve böylece bugün de var olan uluslararası bir topluluğun temelini atmalarına esin kaynağı olmuştur.

Misyonu: Temel, beşeri bir içgüdü olduğuna inandığı bitkilerin değerini ortaya koymak ve muhafaza etmektir. Kuruluş olarak, insanoğlu, teknoloji ve doğanın birlikte sağlıklı ve dengeli bir biçimde bir arada olabileceği bir dünya için var gücüyle uğraşmaktır. Bununla birlikte neslin ve bizden sonrakiler için sürdürülebilir bir gezegen, dengeli ve müreffeh bir gelecek inşa etmektir.

AIPH’in Yapısı:

AIPH yapısındaki en önemli oluşum Konsey’dir. Her bir üye birliğin bir kişi ile temsil edildiği konsey, başkan ve genel sekreter için aday gösterir ve seçim yapar.

İcra komitesi Başkan, Genel Sekreter, komite üyeleri ve altı bölgeyi temsil eden sekiz üyeden oluşur.

- Danimarka, Finlandiya, Guernsey, Birleşik Krallık

- Belçika, Almanya, Hollanda

- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsviçre

- Kanada

- Türkiye

- Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Taipei, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Tayland

Konsey komiteleri oluşturur ve başkanları atar. Her üye birliğin bu komitelere üye olma hakkı vardır, her komite kendi içinden bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.


Komiteler:

İcra komitesi

Yenilik koruma komitesi

Pazarlama ve sergiler komitesi

Ekonomi, İstatistik, Sosyal İlişkiler, Finans ve Vergiler Komitesi Başkanı

Çevre ve bitki sağlığı komitesi

Yeşil şehir komitesi

Bilim ve eğitim komitesi

 

AIPH’in üye organizasyonları ve üyelerine sağladığı faydalar:
 
- Toplantılar ve AIPH web sitesi aracılığı ile süs bitkileri üretici örgütlerine geniş uluslararası erişim,
- Süs bitkileri sektörü ve girişimcilerine geniş yelpazede uzmanlığa erişim,
- Süs bitkileri üretimi ve ticaretindeki uluslararası gelişmelere doğrudan erişim,
- AIPH tarafından onaylanmış ve desteklenen sergiler ve Yeşil Şehir gibi Daimi Komite faaliyetleri ile süs bitkileri ürünlerinin dünya çapında tanıtımı,
- Daim Komite’nin “Yenilik Korunması” çalışması ile bitki üreticileri için daha iyi düzenlemeler sağlar,
- AIPH lobisi aracılığı ile pestisitler, bitki sağlığı şartları, çevresel konular (örn. CO2 ) ve yabancı türlere ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesine katkı sağlar,

AIPH dört kategori için bahçecilik sergilerini onaylamaktadır:

A1: Uzun süreli uluslararası sergi (en az 3 ay, en çok 6 ay)

A2: kısa süreli uluslararası sergi (en az 8 gün, en çok 20 gün)

B1: Ulusal sergi (İsteğe bağlı olarak yabancı katılımcılar)

B2: Kısa süreli Ulusal sergi